Oceń publikację

Rysowanie figur geometrycznych

Rysowanie figur geometrycznych

Ten zestaw zadań jest pierwszym krokiem w nauce figur geometrycznych. Zadania także wspierają zdobycie przez dziecka umiejętności motoryki małej. W nich dziecko kilka razy łączy linie przerywane, aby narysować różnorodne figury geometryczne, a potem samodzielnie rysuje figurę geometryczną w miejscu, które jest specjalnie do tego przeznaczone. W ostatnim zadaniu z zestawu dziecko odnajduje odpowiednie figury oraz koloruje je w kolory zaproponowane w zadaniu.

OCENA ZADANIA
4.87
(23 ocen)
Liczba pobrań 55