Karty pracy

Оbserwacjе nad światem roślin we wrześniu

Оbserwacjе nad światem roślin we wrześniu

Zadanie to jest poświęcone obserwacji nad roślinami we wrześniu. Każda strona zawiera miejsce dla zdjęcia lub obrazku rośliny, a także pola dla zapisu daty obserwacji, nazwy rośliny i miejscowości, danych o temperaturze powietrza oraz innych obserwacji. Za pomocą takiego dziennika dziecko może wyciągnąć wnioski o tym, jak na roślinę wpływa jesień, a także porównać różnice między roślinami doniczkowymi a dzikimi. W toku takiej działalności dziecko będzie rozwijało spostrzegawczość, umiejętności rysowania i pisania, troskliwe podejście do natury.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 16