Karty pracy

Оbserwacjе nad światem roślin w lipcu

Оbserwacjе nad światem roślin w lipcu

Zadanie to jest poświęcone obserwacji nad roślinami w lipcu. Każda strona zawiera miejsce dla zdjęcia lub obrazku rośliny, a także pola dla zapisu daty obserwacji, nazwy rośliny i miejscowości, danych o temperaturze powietrza oraz innych obserwacji. Za pomocą takiego dziennika dziecko może wyciągnąć wnioski o tym, jak na roślinę wpływa lato, a także porównać różnice między roślinami doniczkowymi a dzikimi. W toku takiej działalności dziecko będzie rozwijało spostrzegawczość, umiejętności rysowania i pisania, troskliwe podejście do natury.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 6