Karty pracy
Oceń publikację

Znajdź składniki

Znajdź składniki
Ten zestaw ćwiczeń stworzony jest w taki sposób, aby udzielić dziecku możliwości wnikliwego i skupionego przećwiczenia nie tylko umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych na dodawanie, ale też rozwoju logicznego myślenia. W ćwiczeniach z tego zestawu zadania matematyczne przedstawione są bez składników, które trzeba będzie dobrać wychodząc z zawczasu zaznaczonej odpowiedzi. Poproś dziecko o napisanie dwóch składników w każdym z zadań w taki sposób, aby ono rozwiązywało się prawidłowo. Podkreśl, że wszystkie zadania mają być rozwiązane w różny sposób. Zaznacz, że wskutek zmiany miejsc składników suma się nie zmienia.
OCENA ZADANIA
4.83
(6 ocen)
Liczba pobrań 25