Karty pracy
Oceń publikację

Określamy etapy rozwoju zwierząt

Określamy etapy rozwoju zwierząt

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecko ma narysować zaproponowane zwierzęta na różnych etapach ich rozwoju i podpisać każdy etap korzystając z wyrazów z banku słów. Dziecko także ma sprawdzić, czy prawidłowo zostały zbudowane modele rozwoju zwierząt, porównując swoją pracę z pracami innych dzieci lub dokonując samokontroli. Zadanie przyczyni się di kształtowania pojęć przyrodniczych, pogłębienia wiedzy o różnorodności zwierząt w przyrodzie.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 108
Występuje w programach nauczania: