Karty pracy

Magiczne umiejętności: fantazjujemy i opisujemy

Magiczne umiejętności: fantazjujemy i opisujemy

Zadanie to jest skierowane na rozwój kreatywnego myślenia. Dziecku zaproponowano wypełnić tabelę, podając znane magiczne umiejętności postaci literackich lub telewizyjnych, dla których te umiejętności są właściwe. Także dzieci mają napisać, jakie nadzwyczajne umiejętności one chciałyby mieć i dlaczego, podając także zalety takich umiejętności i ukryte zagrożenia. Wykonanie zadania przyczyni się do rozwoju twórczego myślenia, wyobraźni, fantazji, umiejętności analizowania i prognozowania możliwego rozwoju wypadków.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 9