Karty pracy
Oceń publikację

Transport wodny (statki i łodzie) – karty edukacyjne Domana

Transport wodny (statki i łodzie) – karty edukacyjne Domana

Zestaw kart do nauki czytania metodą Domana „Transport wodny” – to pomoc dydaktyczna stworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Praca z kartami zapozna dzieci z wizualnymi obrazkami pasażerskich oraz towarowych jednostek pływających i ich nazwami w języku polskim. Zestaw składa się z trzech arkuszy, na których rozmieszczono 18 obrazków (statek, liniowiec, kontenerowiec, żaglowiec, motorówka, prom, barka, statek poszukiwawczo-ratowniczy, batyskaf, tankowiec, lodołamacz, kuter, skuter wodny, żaglówka, ponton, łódka, kajak, gondola) z odpowiednio podpisanymi nazwami. Przed zaproponowaniem kart dziecku, arkusze należy pobrać, wydrukować i wyciąć według wskazanych linii. Zalecamy, aby korzystanie z kart było zabawą w trakcie lekcji oraz zajęć z wykorzystaniem metod Domana i Montessori w przedszkolu i w domu. Zestaw kart służy przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, rozszerzeniu erudycji, światopoglądu oraz wzbogacaniu zasobu słownictwa. Praca z kartami rozwija nawyki kategoryzacji oraz klasyfikacji pojęć, kompetencje czytelnicze, a także kształtuje logiczne myślenie, umiejętność porównywania, trenuje koncentrację i pamięć.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 9