Karty pracy
Oceń publikację

Analizujemy sfery swojego życia: przyjaciele

Analizujemy sfery swojego życia: przyjaciele

Zadanie to pomoże dziecku ocenić, na ile jest ono zadowolone z relacji ze swoimi przyjaciółmi i pomyśleć, co ono chce zmienić w tych relacjach. Najpierw dziecku zaproponowano oznaczyć na skali z trzema znacznikami, o ile jest ono zadowolone z obecnej sytuacji. Następnie trzeba przeczytać listę działań i oznaczyć te, które zdaniem dziecka przyczynią się do poprawienia relacji z przyjaciółmi (lub utrzymania ich wysokiego poziomu). Dziecko może także proponować swoje warianty działań dla poprawienia relacji. Zadanie jest skierowane na rozwój inteligencji emocjonalnej, pomoże dziecku lepiej zrozumieć siebie, nauczyć się brania na siebie odpowiedzialności.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 22