Karty pracy

Znajdź litery słowa

Znajdź litery słowa
Zestaw kart pracy do wydruku zawiera zadania stworzone w celu połączenia rozwoju słuchu i mowy dziecka z nauką pisania. W ćwiczeniach tych uruchamia się także pamięci wzrokową i mięśniową dziecka, co sprzyja lepszemu przyswajaniu informacji oraz poprawnemu czytaniu i pisaniu. Dziecko ma popatrzeć na rysunki, powiedzieć na głos, co jest na nim narysowane oraz utrzymując w pamięci wymówione słowa, znaleźć wśród rozsypanych liter te, z których są one złożone. Następnie zaznaczone litery może pokolorować i policzyć.
OCENA ZADANIA
5.00
(10 ocen)
Liczba pobrań 56
Ilość stron 24