Oceń publikację

Znajdź litery słowa

Znajdź litery słowa
Ten zestaw zadań stworzony w celu połączenia rozwoju słuchu mownego i postrzegania fonematycznego dziecka z nauką pisowni słów, a także z uruchomieniem pamięci wzrokowej i mięśniowej dla lepszego przyswajania informacji. Cała ta wiedza i umiejętności są niezwykle ważne dla czytania oraz poprawnej mowy pisemnej. W każdym z zadań dziecko ma popatrzeć na rysunek, powiedzieć na głos, kto albo też co jest na nim narysowany oraz utrzymując to słowo w pamięci, znaleźć wśród rozmaitości liter te, z których jest ono złożone, pokolorować je i policzyć.
OCENA ZADANIA
5.00
(10 ocen)
Liczba pobrań 44