Karty pracy

Znajdź litery słowa „koń”

Znajdź litery słowa „koń”
Karta pracy do wydruku zawiera zadanie stworzone w celu połączenia rozwoju słuchu i mowy dziecka z nauką pisania. W ćwiczeniu tym uruchamia się także pamięci wzrokową i mięśniową dziecka, co sprzyja lepszemu przyswajaniu informacji oraz poprawnemu czytaniu i pisaniu. Dziecko ma popatrzeć na rysunek, powiedzieć na głos, co jest na nim narysowane oraz utrzymując w pamięci wymówione słowo, znaleźć wśród rozsypanych liter te, z których jest ono złożone. Następnie zaznaczone litery może pokolorować i policzyć.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 4