Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe o ciałach niebieskich

Rozwiązujemy zadania tekstowe o ciałach niebieskich

Ćwiczenie ma na celu rozwijanie matematycznej kompetencji dzieci, doskonalenie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań tekstowych związanych z porównywaniem wielokrotności oraz zwiększaniem lub zmniejszaniem liczby. Dziecku proponuje się rozwiązanie złożonych zadań z treścią i odkrycie ciekawych faktów na temat ciał niebieskich. Wykonując dane ćwiczenie, dziecko będzie rozwijać myślenie matematyczne, koncentrację, umiejętności rozwiązywania złożonych zadań tekstowych oraz aktywność poznawczą. Karta pracy może być wykorzystana podczas omawiania tematu „Kosmos” na innych lekcjach.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 90
Występuje w filtrach tematycznych: