Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 4

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 4
Karta pracy zawiera zadanie, które pomoże dziecku poćwiczyć myślenie logiczne, bystrość, uwagę i arytmetyczne nawyki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W zadaniu podano cztery zestawy cyfr i/lub liczb związanych ze sobą pod względem pewnej zasady matematycznej. W każdym zestawie jedna cyfra lub liczba nie pasuje do pozostałych. Właśnie ją dziecko powinno znaleźć i pokolorować figurę, na której ta cyfra lub liczba została zapisana. Wykonując to zadanie, dziecko będzie nie tylko ćwiczyło nawyki arytmetyczne, lecz także wykorzystywało znajomość tabliczki mnożenia i umiejętność znajdowania prawidłowości matematycznych. W pierwszym zestawie zbędna będzie liczba „128” (każda kolejna liczba jest mnożona przez 4), w drugim (na górze po prawej stronie) – „125” (do kolejnej liczby dodano 21), w trzecim – „55” (do kolejnych liczb dodano 10, 11, 12, 13), w czwartym (na dole po prawej stronie) – „16” (do każdej kolejnej liczby dodano 32).

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 7