Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 2

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 2
Karta pracy zawiera zadanie, które pomoże dziecku poćwiczyć myślenie logiczne, bystrość, uwagę i arytmetyczne nawyki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W zadaniu podano cztery zestawy cyfr i/lub liczb związanych ze sobą pod względem pewnej zasady matematycznej. W każdym zestawie jedna cyfra lub liczba nie pasuje do pozostałych. Właśnie ją dziecko powinno znaleźć i pokolorować figurę, na której ta cyfra lub liczba została zapisana. Wykonując to zadanie, dziecko będzie nie tylko ćwiczyło nawyki arytmetyczne, lecz także wykorzystywało znajomość tabliczki mnożenia i umiejętność znajdowania prawidłowości matematycznych. W pierwszym zestawie zbędna będzie liczba „21” (do każdej kolejnej liczby dodano 9), w drugim (na górze po prawej stronie) – „11” (wszystkie liczby można podzielić przez 2), w trzecim – „31” (wszystkie liczby można podzielić przez 7), w czwartym (na dole po prawej stronie) – „29” (do każdej kolejnej liczby dodano 4).
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 8