Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 3

Łamigłówka matematyczna „Zbędna liczba” nr 3
Karta pracy zawiera zadanie, które pomoże dziecku poćwiczyć myślenie logiczne, bystrość, uwagę i arytmetyczne nawyki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W zadaniu podano cztery zestawy cyfr i/lub liczb związanych ze sobą pod względem pewnej zasady matematycznej. W każdym zestawie jedna cyfra lub liczba nie pasuje do pozostałych. Właśnie ją dziecko powinno znaleźć i pokolorować figurę, na której ta cyfra lub liczba została zapisana. Wykonując to zadanie, dziecko będzie nie tylko ćwiczyło nawyki arytmetyczne, lecz także wykorzystywało znajomość tabliczki mnożenia i umiejętność znajdowania prawidłowości matematycznych. W pierwszym zestawie zbędna będzie liczba „72” (wszystkie liczby po kolei są mnożone przez 3), w drugim (na górze po prawej stronie) – „90” (do każdej liczby po kolei dodawano 15), w trzecim – „101” (wszystkie liczby są iloczynem jednakowych czynników), w czwartym (na dole po prawej stronie) – „110” (wszystkie liczby można podzielić na 20).

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 8