Karty pracy
Oceń publikację

Łamigłówka matematyczna "Zbędna liczba" nr 1

Łamigłówka matematyczna "Zbędna liczba" nr 1
Karta pracy zawiera zadanie, które pomoże dziecku poćwiczyć myślenie logiczne, bystrość, uwagę i arytmetyczne nawyki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. W zadaniu podano cztery zestawy cyfr i/lub liczb związanych ze sobą pod względem pewnej zasady matematycznej. W każdym zestawie jedna cyfra lub liczba nie pasuje do pozostałych. Właśnie ją dziecko powinno znaleźć i pokolorować figurę, na której ta cyfra lub liczba została zapisana. Wykonując to zadanie, dziecko będzie nie tylko ćwiczyło nawyki arytmetyczne, lecz także wykorzystywało znajomość tabliczki mnożenia i umiejętność znajdowania prawidłowości matematycznych. W pierwszym zestawie zbędna będzie liczba „36” (kolejne liczby są mnożone przez 2), w drugim (na górze po prawej stronie) – „24” (wszystkie liczby można podzielić przez 17), w trzecim – „32” (wszystkie liczby są iloczynem jednakowych czynników), w czwartym (na dole po prawej stronie) – „49” (wszystkie liczby można podzielić przez 6).
OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 49