Karty pracy
Oceń publikację

Liczymy uważnie: idę do szkoły

Liczymy uważnie: idę do szkoły
Karta pracy do wydruku zawiera zadanie, które umożliwia dziecku rozwój uwagi, poprzez ćwiczenie umiejętności liczenia. Dziecko w tym zadaniu kształtuje także kompetencje takie, jak: nastawienia na osiągnięcie celu, dokładność i wytrwałość. W zadaniu tym dziecko skupia uwagę na każdym z różnego rodzaju rysunków, które są dobrane zgodnie z kategorią „Idę do szkoły”. Następnie liczy je, a otrzymany rezultat zapisuje w dolnej części kartki. Aby się upewnić co do właściwych obliczeń, podano sumę wszystkich rysunków.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 17
Występuje w programach nauczania: