Ocena programu

Cyfry i liczenie w zakresie 10

Cyfry i liczenie w zakresie 10
LICZBA ZADAŃ 36
LICZBA DNI 12-18
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt roboczy zawiera 36 ciekawych zadań, których konsekwentne wykonanie doda dziecku pewności co do posiadanej wiedzy i zamieni proces uczenia się w ekscytujące zabawy z cyframi oraz liczbami.

Realizacja zadań programu szkoleniowego „Nauka cyfr i liczenie w zakresie 10” przez dwa-trzy tygodnie pomoże dziecku bez zbędnego wysiłku nauczyć się cyfr i liczb, które one oznaczają, opanować umiejętność liczenia przedmiotów, korzystając z liczebników głównych i porządkowych. ..

Głównymi zasadami pomyślnego wykonania zadań z zeszytu roboczego są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania dla dziecka i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych, co pozwala na łatwe wykonywanie 2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Nie spiesz się, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program do ostatniego zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego programu „Dodawanie w zakresie 10”.

Pragniemy zauważyć, że nauka liczb pierwszego dziesiątka i działań z nimi jest ważnym etapem kształtowania w uczniów i uczennic szkoły podstawowej całościowego układu wiedzy, umiejętności i zdolności matematycznych.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w uświadomieniu pojęcia „liczba”, stworzyć wyobrażenie o ciągu liczb naturalnych.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.