Karty pracy
Oceń publikację

Analizujemy rok szkolny: życzenia na przyszłość

Analizujemy rok szkolny: życzenia na przyszłość

Zadanie jest skierowane na rozwój kultury mowy, inteligencji emocjonalnej dziecka, samopoznania. Dziecku zaproponowano przypomnieć sobie, jak minął jego rok szkolny, a mianowicie – napisać swoje życzenia na kolejny rok szkolny, i narysować obrazek-skojarzenie, który przedstawi te życzenia. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się opowiadania o swoich sukcesach, kłopotach i stosunkach, rozpoznawania własnych uczuć i emocji doznanych w szkole. Zadanie przyczyni się do osiągnięcia celów edukacji społecznej i obywatelskiej.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 13
Występuje w programach nauczania: