Karty pracy

Sortowanie słów: szkoła

Sortowanie słów: szkoła

Zadanie pomoże dziecku rozwinąć myślenie logiczne, nauczyć się dzielenia słów według kategorii tematycznych i wzbogacić zasób leksykalny. Jest ono poświęcone tematowi „Szkoła” i zawiera 16 słów, które należy wpisać w odpowiednie kolumny (kategorie „Rzeczy”, „Zawody”, „Pomieszczenia”, „Przedmioty szkolne”). Wykonując zadanie, dziecko będzie ćwiczyło nawyki pisania, nawyki kategoryzacji leksyki, abstrahowania i konkretyzacji, nauczy się lepiej orientować się w środowisku naturalnym i trafnie wyrażać swoje myśli. Zadanie sprzyja rozwojowi uwagi mimowolnej i koncentracji.

OCENA ZADANIA
4.50
(2 ocen)
Liczba pobrań 20
Występuje w programach nauczania: