Karty pracy
Oceń publikację

Sortowanie słów: dzielimy słowa według kategorii

Sortowanie słów: dzielimy słowa według kategorii

Zestaw zadań pomoże dziecku rozwinąć myślenie logiczne, nauczyć się dzielenia słów według kategorii tematycznych i wzbogacić zasób leksykalny. Każde z sześciu zadań zestawu poświęcone jest określonemu tematowi („Istoty żywe”, „Rośliny”, „Muzyka”, „Miasto”, „Smak”, „Szkoła”) i zawiera 16 słów, które należy zapisać w odpowiednie kolumny (na przykład w temacie „Rośliny” są kategorie: „Owoce”, „Kwiaty”, „Warzywa”, „Drzewa”). Wykonując zadania, dziecko będzie ćwiczyło nawyki pisania, nawyki kategoryzacji leksyki, abstrahowania i konkretyzacji, będzie rozwijało uwagę mimowolną.

OCENA ZADANIA
5.00
(4 ocen)
Liczba pobrań 66
Ilość stron 6