Karty pracy

Sortowanie słów: rośliny

Sortowanie słów: rośliny

Zadanie pomoże dziecku rozwinąć myślenie logiczne, nauczyć się dzielenia słów według kategorii tematycznych i wzbogacić zasób leksykalny. Jest ono poświęcone tematowi „Rośliny” i zawiera 16 słów, które należy wpisać w odpowiednie kolumny (kategorie „Owoce”, „Kwiaty”, „Warzywa”, „Drzewa”). Wykonując zadanie, dziecko będzie ćwiczyło nawyki pisania, nawyki kategoryzacji leksyki, abstrahowania i konkretyzacji, nauczy się lepiej orientować się w środowisku naturalnym i trafnie wyrażać swoje myśli. Zadanie sprzyja rozwojowi uwagi mimowolnej i koncentracji.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 10