Karty pracy
Oceń publikację

Poszukujemy frazeologizmów-synonimów nr 2 (język polski)

Poszukujemy frazeologizmów-synonimów nr 2 (język polski)

Zadanie to pomoże dziecku w rozwoju myślenia i kompetencji językowej, wzbogaceniu zasobu słownictwa z języka polskiego. Dziecku zaproponowano najpierw przeczytać 16 frazeologizmów i połączyć je w synonimiczne pary według wzoru (na przykład: poczęstować czarną polewką – posłać kosz grochowin). Następnie trzeba ułożyć i napisać z parą synonimów dwa zdania, wykorzystując w nich po jednym związku frazeologicznym. W ten sposób dziecko opanuje nowe słownictwo, usprawni umiejętności pisania i płynnej mowy. Wyjaśnienia znaczenia frazeologizmów są zawarte na ostatnich stronach zestawu w jego pełnej wersji.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 58