Karty pracy
Oceń publikację

Pracując razem 1: zadania tekstowe na wspólną pracę

Pracując razem 1: zadania tekstowe na wspólną pracę

Zadania z matematyki dla uczniów 3-4 klasy skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, umiejętności rozwiązywać zadania na współpracę. Na początek dziecku proponuje się uzupełnić treść zadania, zgodnie z skróconymi danymi, które podane w tabelce. Potem, zgodnie z podanym planem, należy rozwiązać zadania, ułożyć przykłady i zapisać odpowiedzi. Pytanie o „błędzie” malarza pomoże dziecku uświadomić, że zadania z różną treścią mogą mieć jednakowe rozwiązanie. Drugie zadanie wymaga analizy danych różnych zadań, żeby wyłonić, te które są na współpracę i mają podobne do podanego plan rozwiązania. Na koniec dziecku proponuje się rozwiązać jedną z wybranych zadań tekstowych. Zadanie sprzyja rozwijaniu myślenia krytycznego.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 38