Karty pracy

Dowiadujemy się o powodziach (przyborach wody) i środkach ostrożności

Dowiadujemy się o powodziach (przyborach wody) i środkach ostrożności

Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o powodziach (przyborach wody) i sposobach postępowania podczas tego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych. Zawiera ono tekst o klęsce żywiołowej, a także tabelę, którą dziecku zaproponowano wypełnić, znajdując informacje o tym, gdzie i kiedy w kraju jego zamieszkania wydarzyły się powodzie. W wykazie zaleceń dotyczących zachowania się w strefie klęski żywiołowej należy zaznaczyć te, które zdaniem dziecka są najważniejsze. Wykonując zadanie, uczeń/uczennica rozwinie umiejętności poszukiwania informacji i krytyczne myślenie, usprawni kompetencję w zakresie bezpieczeństwa życia.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 17
Występuje w programach nauczania: