Karty pracy

Dowiadujemy się o ławinach błotnych i środkach ostrożności

Dowiadujemy się o ławinach błotnych i środkach ostrożności

Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o ławinach błotnych i sposobach postępowania podczas tego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych. Zawiera ono tekst o klęsce żywiołowej, a także tabelę, którą uczniowi/uczennicy zaproponowano wypełnić, znajdując informacje o tym, gdzie i kiedy wydarzyły się ławiny błotne. W wykazie zaleceń dotyczących zachowania się w strefie klęski żywiołowej należy zaznaczyć te, które zdaniem dziecka są najważniejsze. Wykonując zadanie, dziecko rozwinie umiejętności poszukiwania informacji i krytyczne myślenie, usprawni kompetencję w zakresie bezpieczeństwa życia.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 13
Występuje w programach nauczania: