Karty pracy

Dowiadujemy się o pożarach lasu i środkach ostrożności

Dowiadujemy się o pożarach lasu i środkach ostrożności

Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o pożarach lasu i sposobach postępowania podczas tego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych. Zawiera ono tekst o klęsce żywiołowej, po przeczytaniu którego dziecko ma znaleźć i napisać informacje o sposobach gaszenia pożarów lasu. W wykazie zaleceń dotyczących zachowania się w strefie klęski żywiołowej należy zaznaczyć te, które zdaniem dziecka są najważniejsze. Wykonując zadanie, uczeń/uczennica rozwinie umiejętności poszukiwania informacji i krytyczne myślenie, usprawni kompetencję w zakresie bezpieczeństwa życia.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 17