Dowiadujemy się o wybuchach wulkanów i środkach ostrożności

Dowiadujemy się o wybuchach wulkanów i środkach ostrożności

Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o wybuchach wulkanów i sposobach postępowania podczas tego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych. Zawiera ono tekst o klęsce żywiołowej, a także tabelę, którą uczniowi/uczennicy zaproponowano wypełnić, znajdując informacje o tym, gdzie i kiedy wydarzyły się wybuchy wulkanów. W wykazie zaleceń dotyczących zachowania się w strefie klęski żywiołowej należy zaznaczyć te, które zdaniem dziecka są najważniejsze. Wykonując zadanie, dziecko rozwinie umiejętności poszukiwania informacji i krytyczne myślenie, usprawni kompetencję w zakresie bezpieczeństwa życia.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 11