Karty pracy

Dowiadujemy się o klęskach żywiołowych i środkach ostrożności

Dowiadujemy się o klęskach żywiołowych i środkach ostrożności

Ten zestaw zadań pomoże dziecku dowiedzieć się o klęskach żywiołowych i sposobach postępowania w krytycznych sytuacjach. Każda strona zawiera tekst o niebezpiecznym zjawisku (trzęsienia ziemi, wichry, wybuchy wulkanów, tsunami, powodzie, ławiny błotne, ławiny śnieżne, pożary lasu). Po przeczytaniu tekstu dziecku zaproponowano znaleźć dodatkowe informacje o klęsce żywiołowej i wypełnić tabelę według wzoru. W wykazie zaleceń dotyczących zachowania się w strefie klęski żywiołowej należy zaznaczyć te, które zdaniem dziecka są najważniejsze. Wykonując zadania zestawu, dziecko rozwinie umiejętności poszukiwania informacji, usprawni kompetencję w zakresie bezpieczeństwa życia.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 69
Ilość stron 8