Karty pracy
Oceń publikację

Włóż w to więcej wysiłku! Dokonujemy oceniania kształtującego

Włóż w to więcej wysiłku! Dokonujemy oceniania kształtującego

Żetony oceniające są skierowane na kształtowanie w uczniów szkoły podstawowej pozytywnej motywacji wewnętrznej do nauki, zainteresowania, zwiększenia wydajności ich pracy na lekcjach. Wykorzystanie żetonów oceniających „Włóż w to więcej wysiłku!” pomoże pedagogom we wdrażaniu elementów oceniania kształtującego, uzupełnieniu oceniania werbalnego, udzielaniu komunikacji zwrotnej uczniom i uczennicom podczas codziennej pracy w klasie oraz pomoże dzieciom w krytycznym ocenianiu własnych sukcesów i niepowodzeń.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 5
Występuje w filtrach tematycznych: