Karty pracy

Dialogi i sytuacje: rozwijamy umiejętności komunikacji

Dialogi i sytuacje: rozwijamy umiejętności komunikacji

Ten zestaw zadań pomoże dziecku w rozwoju kultury mowy, usprawnieniu umiejętności czytania i pisania. W każdym zadaniu zaproponowano przeczytać i uzupełnić dialog, powstały między ludźmi w określonej sytuacji (w aptece, teatrze, przychodni, na lekcji, w stołówce, sklepie, transporcie, na dworze). Dziecko ma dopisać repliki uczestników dialogu w taki sposób, by powstała spójna rozmowa. Odpowiedni obrazek na każdej stronie pomoże lepiej wyobrazić sobie dialog. W toku wykonywania zadań zestawu dziecko rozwinie kompetencję językową i mowną, wyobraźnię, umiejętności komunikacyjne.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 29
Ilość stron 8