Karty pracy

Pomagamy Ziemi stać się czystszą

Pomagamy Ziemi stać się czystszą

Zadanie to jest skierowane na rozwój ekologicznej świadomości dziecka. Pobudza ono do przemyślenia, jakie rzeczy zanieczyszczają naszą planetę i co możemy zrobić, aby pomóc jej stać się czystszą. Dziecku zaproponowano wypełnić trzy wiersze: rzeczy, które można oddać do recyklingu; rzeczy, które można wykorzystać ponownie; rzeczy, których konsumpcję można ograniczyć. W ten sposób dziecko będzie mieć okazję zorientować się w różnych rodzajach śmieci i przyjaznych do środowiskach sposobach postępowania z nimi, uświadomić sobie swoją odpowiedzialność za środowisko. Zadanie pomoże w rozwoju umiejętności pisania, wyobraźni i fantazji, uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 150