Karty pracy

Redagowanie i przepisywanie tekstu o popularności pizzy

Redagowanie i przepisywanie tekstu o popularności pizzy

Zadanie skierowane jest na kształtowanie kompetencji językowej, poprawności ortograficznej podczas przepisywania ze wzoru drukowanego, kultury pisania, rozwój motoryki małej, a także dokładności interpunkcyjnej. Na początek dziecko ma przeczytać tekst i dobrać tytuł do niego. Potem wstawić przecinki w odpowiednie miejsca, zgodnie z regułami interpunkcji i przepisać tekst. Podczas przepisywania tekstu, należy zwrócić uwagę na zaznaczanie akapitów, znaków interpunkcyjnych w środku i na końcu zdań. Możliwe, że niektóre „niejasne” miejsca dziecko jeszcze nie potrafi wyjaśnić, ale warto zwrócić na nie uwagę podczas przepisywania. Wykonując zadanie, dziecko rozwija myślenie analityczne, uwagę, umiejętność porównywania, stosować nabytą wiedzę w nowych warunkach. Zadanie rozwija również mówienie płynne dziecka.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 148