Karty pracy
Oceń publikację

Figury geometryczne płaskie i kształty – karty edukacyjne Domana

Figury geometryczne płaskie i kształty – karty edukacyjne Domana

Zestaw kart Domana „Figury płaskie i kształty” to pomoc dydaktyczna stworzone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca z kartami ma na celu wizualne zapoznanie z podstawowymi figurami płaskimi (koło, kwadrat, trójkąt itd.) oraz kształtami (serce, krzyż, półksiężyc, czterolistna koniczyna, strzałka, gwiazdka). Zestaw składa się z czterech arkuszy, na których rozmieszczono 21 obrazków z napisanymi nazwami figur płaskich i kształtów w języku polskim. Przed zaproponowaniem kart dziecku, arkusze należy pobrać, wydrukować i wyciąć wzdłuż wskazanych linii. Naukę z kartami warto stopniowo utrudniać w miarę tego, jak dziecko rośnie i przyswaja materiał. Zestaw kart zapozna przedszkolaków z podstawowymi figurami płaskimi i najważniejszymi kształtami. Karty służą do przygotowania dziecka do nauki w szkole, uczniom edukacji wczesnoszkolnej pomogą pogłębić zrozumienie cech geometrycznych figur, a także rozszerzyć erudycję, światopogląd oraz wzbogacić zasób słownictwa. Praca z kartami rozwija nawyki kategoryzacji oraz klasyfikacji pojęć, kompetencje czytelnicze, a także kształtuje logiczne myślenie, trenuje koncentrację i pamięć.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 109