Karty pracy

Opisujemy przedmioty i zjawiska

Opisujemy przedmioty i zjawiska

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie językowej kompetencji dzieci. Wykonanie zadania pomoże w nauczeniu się dokładnego wyjaśniania własnych odczuć, co zwykle jest trudne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dzieciom zaproponowano wybrać przedmiot lub zjawisko, które one będą mogły opisać w oparciu o 5 cech (smak, zapach, wygląd, dźwięk, odczucie) i zapisać do wybranego słowa jak najwięcej takich cech. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć analizowania, porównywania, wyodrębniania charakterystycznych cech, myślenia kategoriami, uogólni umiejętność dokładnego opisywania oraz wzbogaci zasób słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 42