Karty pracy
Oceń publikację

Planujemy wędrówkę pod namiotem

Planujemy wędrówkę pod namiotem

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji ekologicznej i kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych. Dzieciom zaproponowano wyobrazić, że one udają się na tygodniowy wypoczynek do obozu namiotowego. W zadaniu dzieci mają udzielić odpowiedzi na pytania, pisząc lub rysując, jak będzie wyglądać ich wypoczynek, a także podając, czego one potrzebują do komfortowego pobytu w ciągu dłuższego okresu na łonie natury. Zadanie przyczyni się do pogłębienia rozumienia wpływu środowiska naturalnego na człowieka, kształtowania odpowiedzialnej postawy wobec przyrody.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 82