Oceń publikację

Moja super siostra: uzupełniamy zdania

Moja super siostra: uzupełniamy zdania

Zadanie pomoże dziecku nauczyć się opisywania wyglądu zewnętrznego i preferencji człowieka. Uczniom i uczennicom zaproponowano uzupełnić zdanie według zaproponowanego wzorca i narysować portret siostry. W toku wykonywania zadań zestawu dziecko nauczy się opisywania wyglądu zewnętrznego i charakteru siostry, rozróżniania realnych faktów i fikcji. Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji językowej, rozwoju kreatywności, wyobraźni, fantazji, poszerzenia zasobu słownictwa.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 11
Występuje w programach nauczania: