Ocena programu

Logika dla 1-2 klasy

Logika dla 1-2 klasy
LICZBA ZADAŃ 80
LICZBA DNI 20
ZALECANO DZIENNIE 4 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych, zawierający zadania rozwijające umiejętność analizowania, wnioskowania i tworzenia logicznych powiązań.

Jednym z aspektów procesu kształtowania cech osobowościowych u młodszych uczniów jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju ich logicznego myślenia, które jest niezbędnym warunkiem przystosowania się uczniów do życia w społeczeństwie. ..

Jednym z aspektów procesu kształtowania cech osobowościowych u młodszych uczniów jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju ich logicznego myślenia, które jest niezbędnym warunkiem przystosowania się uczniów do życia w społeczeństwie.

Proces ten obejmuje opanowanie elementarnych technik logicznych i koncentruje się na rozwijaniu u dzieci umiejętności rozumowania, tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, uzasadniania swoich opinii i wyciągania prostych wniosków, co stanowi niezbędną podstawę rozwoju osobowości dzieci oraz kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych.

Program „Rozwijamy logiczne myślenie” pomoże rozwinąć logiczne myślenie u uczniów i uczennic pierwszej klasy. Program przewidziany jest na 20 dni (4 tygodnie) i zawiera ćwiczenia łączone, których celem jest rozwijanie umiejętności analizowania, uogólniania, porównywania i klasyfikowania obiektów, wyjaśniania i argumentowania, tworzenia logicznych powiązań.

Każdy tydzień trwa 5 dni roboczych, podczas których dziecko ma do wykonania 4 zadania. Dwa dowolne dni w tygodniu są uważane za dni wolne.

Pracę z zadaniami programu można rozpocząć w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, począwszy od pierwszego dnia pierwszego tygodnia. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone: wykonuj zadania naprzemiennie z aktywnym odpoczynkiem.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.