Karty pracy
Oceń publikację

Zadanie logiczne: rozwijamy myślenie

Zadanie logiczne: rozwijamy myślenie

To zadanie pomoże dziecku rozwinąć myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz roztropność, umiejętność analizowania informacji i wyciągania wniosków. W zadaniu podano listę imion i miast, a także 6 twierdzeń, za pomocą których trzeba zgadnąć, w którym mieście mieszka i czym uwielbia się zajmowaćkażde dziecko. Dziecku zaproponowano wypełnić tabelę odpowiednio do twierdzeń (tak, ze zdania „Natalia mieszka w mieście, którego symbolem jest smok” jest całkowicie jasne, że naprzeciw jej imienia w tabeli trzeba poznaczyć Kraków). Fakty, o których niczego nie powiedziano, można ustalić metodą eliminacji. W toku wykonania zadania dziecko będzie rozwijało uwagę, spostrzegawczość, umiejętności analizy i syntezy.

OCENA ZADANIA
4.25
(16 ocen)
Liczba pobrań 4143
Występuje w programach nauczania: