Karty pracy

„Trójkąty. Wariant 1”: ćwiczymy uwagę

„Trójkąty. Wariant 1”: ćwiczymy uwagę
Karta pracy do wydruku ma postać zadania-łamigłówki, które pomoże dziecku przećwiczyć uwagę, logiczne myślenie oraz pamięć wzrokową, a także dobrze nauczyć się takiego pojęcia geometrycznego, jak trójkąt, nauczyć się rozróżniać je nawet w skomplikowanych przecięciach linii oraz figur. Dziecku przygląda się rysunkowi oraz liczy, ile umieszczono na nim trójkątów. Wykazuje się przy tym bystrością, ponieważ domyśla się, że przecięcia tych figur geometrycznych tworzą nowe trójkąty (różniące się pod względem rozmiarów oraz położenia). Łącznie po podliczeniu powinno odnaleźć się 38 trójkątów. Analogiczne zadanie umieszczono na kolejnej karcie pracy: Trójkąty. Wariant 2.
OCENA ZADANIA
4.60
(10 ocen)
Liczba pobrań 219
Występuje w programach nauczania: