Karty pracy

Dowiadujemy się więcej o lifehackach

Dowiadujemy się więcej o lifehackach

Zadanie to jest skierowane na rozwój umiejętności układania grupy skojarzeń i pracy z nią. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć wyjaśniania znaczenia wyrazu własnymi słowami oraz dokonywania wyszukiwania niezbędnych informacji za pomocą różnych źródeł. Dzieciom zaproponowano stworzyć grupę skojarzeń do wyrazu „lifehack”, znaleźć znaczenie tego wyrazu w Internecie oraz się dowiedzieć, z jakiego języka ono do nas przyszło. Także dzieci mają napisać, z jakich lifehacków one korzystają. Zadanie przyczyni się do rozwoju analitycznego myślenia, kultury języka mówionego.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 11