Karty pracy
Oceń publikację

Nazwy własne i rzeczowniki pospolite: uczymy się rozróżniania

Nazwy własne i rzeczowniki pospolite: uczymy się rozróżniania

Zadanie jest ukierunkowane na kształtowanie umiejętności prawidłowego wykorzystania dużej i małej litery w nazwach własnych i pospolitych. Dziecku zaproponowano napisać podane połączenie wyrazowe w dwóch kolumnach: nazwy własne wypisać do jednej kolumny (na przykład Dunaj, Paryż, Ogrodowa, Śnieżka, Hiszpania, Ziemia itd.), nazwy ogólne – do innej – rzeka, miasto, ulica, góra, kraj, planeta itd.), ułożyć i napisać trzy zdania z podanymi połączeniami wyrazowymi. Zadanie przyczyni się do utrwalenia wiedzy o pisowni dużej litery w nazwach własnych, udoskonalenia umiejętności poprawnej pisowni, wzbogacenia zasobu słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 69
Występuje w programach nauczania: