Afisz teatralny „Fitness dla Baby Jagi”

Afisz teatralny „Fitness dla Baby Jagi”

Zadanie pomoże dziecku w rozwoju umiejętności komunikacyjnych, zdolności twórczych, wyobraźni i fantazji. Dziecku zaproponowano przeczytać nazwę przedstawienia teatralnego „Fitness dla Baby Jagi” i wykonać kilka zadań: pofantazjować na temat treści i fabuły takiej inscenizacji, opowiedzieć o treści przedstawienia swoim krewnym i kolegom/koleżankom z klasy, narysować takie afisze do przedstawienia, by wywołać u widzów chęć odwiedzenia teatru. Tworząc takie korzystne środowisko językowe, w szczególności przez zapoznanie się ze sztuką teatralną, można rozwijać u dziecka zdolność eksperymentowania ze słowami, wyrażeniami, rozwijać myślenie twórcze.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 4
Występuje w programach nauczania: