Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe na ruch do siebie

Rozwiązujemy zadania tekstowe na ruch do siebie

Dane zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych dzieci, pojęcia o jednostkach prędkości, związek pomiędzy pojęciami „prędkość”, „odległość”, „czas”, rozwijanie umiejętności rozwiązywać zadania tekstowe na ruch. Dziecku proponuje się dać odpowiedzi na pytania do zadań, wykonując należne obliczenia. Przy wykonaniu zadania dziecko rozwija myślenie matematyczne, uwagę, umiejętność obliczać odległość za pomocą podanych jednostek czasu i prędkości.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 33