Karty pracy
Oceń publikację

Spotkanie z policjantem: bezpieczeństwo na drodze

Spotkanie z policjantem: bezpieczeństwo na drodze

Karta pracy kształtuje wiedzę dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze. Zadania mają na celu przypomnieć uczniom zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują pieszego w różnych sytuacjach związanych z ruchem drogowym. Uczniowie powinni dokładnie obejrzeć plakat, odpowiedzieć na pytania zgodnie z treścią, a następnie rozwiązać zadanie tekstowe. Następne ćwiczenie wymaga od dzieci przeczytania zasad bezpiecznego zachowania pieszego na drodze oraz zaznaczania, które z nich są prawidłowe, a które — niepoprawne. Aby prawidłowo wykonać zadanie, należy pokolorować koła na odpowiedni kolor. Zadania umieszczone na karcie pracy sprzyjają kształtowaniu poprawnego zachowania dziecka na drodze, pomagają wybrać bezpieczną trasę, rozwijają spostrzegawczość i uwagę.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 58