Karty pracy

List gończy! Poszukiwany potworek

List gończy! Poszukiwany potworek

To zadanie jest zbudowane w dość niezwykłej postaci, ponieważ jego celem jest stymulowanie fantazji i wyobraźni dziecka, dając jemu możliwość sprawdzenia się w sposób twórczy. W trakcie wykonywania zadania dziecko będzie uruchamiało wiedzę, zdobytą w trakcie czytania bajek i oglądania kreskówek, a także własną wyobraźnię na temat tego, jak ma wyglądać negatywny bohater bajki. W zadaniu dziecko ma jak najbardziej szczegółowo wyobrazić sobie i pokazać potworka w taki sposób, aby na podstawie jego treściwego rysunku można by było odszukać tego bohatera i taki sposób pomóc bajkowemu „śledztwu”.

OCENA ZADANIA
3.67
(3 ocen)
Liczba pobrań 20