List gończy! Rysujemy bohaterów

List gończy! Rysujemy bohaterów

Ten zestaw zawiera zadania w nieco niezwykłej postaci, ponieważ jego celem jest stymulowanie fantazji i wyobraźni dziecka, dając jemu możliwość sprawdzenia się w sposób twórczy. W trakcie wykonywania zadań dziecko będzie uruchamiało wiedzę, zdobytą w trakcie czytania bajek i oglądania kreskówek, a także własną wyobraźnię na temat tego, jak maja wyglądać bohaterowie bajek, zaproponowane do narysowania. Więc w każdym z zadań dziecko ma jak najbardziej szczegółowo wyobrazić sobie i pokazać bohatera, aby na podstawie jego treściwego rysunku można by było odszukać tego bohatera i taki sposób pomóc bajkowemu „śledztwu”.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 14