Karty pracy

Łamańce językowe i ćwiczenia wyrazistości mowy: rośliny

Łamańce językowe i ćwiczenia wyrazistości mowy: rośliny

Zadanie pomoże dziecku nauczyć się prawidłowej wymowy wszystkich dźwięków, w ciekawy sposób polepszać dykcję, rozwijać szybkość i wyrazistość czytania. Uczniom i uczennicom zaproponowano dobrać rym i przeczytać każdy łamaniec językowy trzykrotnie, co razu przyspieszając tempo. Dzieci mają także uzupełnić ćwiczenia wyrazistości mowy o roślinach. Wykonanie zadania przyczyni się do kształtowania językowej kompetencji dziecka, wzbogacenia zasobu słownictwa, rozwoju prawidłowej artykulacji, pamięci i uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(4 ocen)
Liczba pobrań 603