Karty pracy

Łamańce językowe i ćwiczenia wyrazistości mowy: jedzenie

Łamańce językowe i ćwiczenia wyrazistości mowy: jedzenie

Zadanie pomoże dziecku nauczyć się prawidłowej wymowy wszystkich dźwięków, w ciekawy sposób polepszać dykcję, rozwijać szybkość i wyrazistość czytania. Uczniom i uczennicom zaproponowano dobrać rym i przeczytać każdy łamaniec językowy trzykrotnie, co razu przyspieszając tempo. Dzieci mają także uzupełnić ćwiczenia wyrazistości mowy o jedzeniu. Wykonanie zadania przyczyni się do kształtowania językowej kompetencji dziecka, wzbogacenia zasobu słownictwa, rozwoju prawidłowej artykulacji, pamięci i uwagi.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 17