Karty pracy

Uczymy się łamańców językowych i ćwiczeń wyrazistości mowy

Uczymy się łamańców językowych i ćwiczeń wyrazistości mowy

Ten zestaw zadań pomoże dziecku nauczyć się prawidłowej wymowy wszystkich dźwięków, w ciekawy sposób polepszać dykcję, rozwijać szybkość i wyrazistość czytania. Uczniom i uczennicom zaproponowano dobrać rym i przeczytać każdy łamaniec językowy trzykrotnie, co razu przyspieszając tempo. Dzieci mają także uzupełnić ćwiczenia wyrazistości mowy na zaproponowany temat. Wykonanie zadań przyczyni się do kształtowania językowej kompetencji dziecka, wzbogacenia zasobu słownictwa, rozwoju prawidłowej artykulacji, pamięci i uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 93
Ilość stron 4