Karty pracy
Oceń publikację

Transport lotniczy (samoloty, helikoptery, środki lotnicze) – karty edukacyjne Domana

Transport lotniczy (samoloty, helikoptery, środki lotnicze) – karty edukacyjne Domana

Karty Domana „Transport lotniczy” to pomoc dydaktyczna stworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Praca z kartami zapozna je z wizualnymi obrazami jednostek latających i ich nazwami w języku polskim. Zestaw składa się z dwóch arkuszy, na których rozmieszczono 12 obrazków: samolot pasażerski, samolot transportowy, dwupłatowiec, wodolot, helikopter, szybowiec, wiatrakowiec, lotnia, motolotnia (zmotoryzowana lotnia), paralotnia, paratrike (zmotoryzowana paralotnia) z odpowiednimi podpisami. Przed zaproponowaniem kart dziecku, arkusze należy pobrać, wydrukować i wyciąć według wskazanych linii. Zalecamy, aby korzystać z kart w formie zabawy w czasie lekcji oraz zajęć z wykorzystaniem metod Domana i Montessori w przedszkolu i w domu. Zestaw kart służy przygotowaniu dziecka do nauki w szkole, rozszerzeniu erudycji, światopoglądu oraz wzbogacaniu zasobu słownictwa. Praca z kartami rozwija nawyki kategoryzacji oraz klasyfikacji pojęć, kompetencje czytelnicze, a także kształtuje logiczne myślenie, umiejętność porównywania, trenuje koncentrację i pamięć.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 6